Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

K  O  M  U  N  I  K  A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka.

Taryfa numer BI.RET.079.556.2018.TR
ogłoszona 15 maja 2018 r. weszła w życie z dniem 23 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami taryfy, stawki za wodę i odprowadzanie ścieków ulegają kolejnej zmianie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy czyli od 23 maja 2019 r.

W związku z powyższym:

Z dniem 01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:
  - dotychczasowa cena brutto     - 2,60 zł/m3 (netto - 2,41 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 2,66 zł/m3 (netto - 2,46 zł/m3 + 8%VAT)

Z dniem  01 czerwca 2019 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków:
  - dotychczasowa cena brutto     - 5,41 zł/m3 (netto – 5,01 zł/m3 + 8%VAT)
  - nowa cena brutto                 - 5,53 zł/m3 (netto – 5,12 zł/m3 + 8%VAT)

Razem cena 1,0 m3 wody i kanalizacji od 1 czerwca 2019 roku wynosi : 8,19 zł/m3 i będzie obowiązywała do 31 maja 2020 roku.

Dotychczasowa cena wynosiła  8,01 zł/m3.

W związku ze zmianą cen konieczne jest dokonanie dodatkowego rozliczenia kosztów wody. 

Odczyty będą się odbywały od 23 maja 2019r. 

I N F O R M A C J A

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce  informuje , iż od dnia 1 lipca 2019 r. stawka za sprzątanie klatki schodowej  będzie wynosiła 9,70 zł brutto od mieszkania.

U Z A S A D N I E N I E

Właściciel firmy sprzątającej wystąpił z wnioskiem do Zarządu Spółdzielni o zmianę ceny usługi w związku z  rosnącymi kosztami. Jakość świadczonych usług jest zadowalająca i Zarząd Spółdzielni po negocjacjach wyraził zgodę na wzrost do ceny 9,70 miesięcznie od mieszkania.

Dotychczasowa stawka za sprzątanie klatki schodowej w wysokości 9 zł miesięcznie za mieszkanie obowiązywała od 1 lipca 2018.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdziła stawkę 9,70 miesięcznie od mieszkania  Uchwałą Nr 7/2019  z dnia 19-03-2019 r.

Dla ułatwienia kontaktu z administracją Spółdzielni, na klatkach schodowych zostały zamontowane  skrzynki na bieżącą korespondencję ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

Prosimy do skrzynki wrzucać:

- w przypadku braku odczytu przez firmę sprzątającą  -  stany wodomierzy  wraz z adresem mieszkania   (w terminie 7 dni od planowanej daty  odczytu)

-  druk deklaracji zmiany ilości osób zamieszkałych

-  wniosek na ustalenie hasła dostępu do informacji telefonicznej

-  pisma we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem w Spółdzielni.

Druki do wypełnienia można znaleźć na stronie Spółdzielni w dziale: druki do pobrania.

Jednocześnie zaznaczamy, że rozpatrywane będą tylko pisma opatrzone danymi osoby kierującej pismo (nazwisko, imię, adres) i przez nią podpisane.

W celu ułatwienia kontaktu zalecamy podanie numeru telefonu.

Skrzynka będzie opróżniana raz w miesiącu.

INFORMACJA

15 lutego 2019 r  Firma Visterma sp z o.o. dostarczyła wyniki rozliczenia kosztów ciepła za 2018 rok.

Zostały one zaksięgowane na kontach mieszkańców.  Można je sprawdzić na Internetowej Kartotece Mieszkańca.

Rozliczenie składa się z dwóch dokumentów - rozliczenie ciepła na podstawie odczytów podzielników oraz rozliczenie kosztów podgrzania zimnej wody.

Wyniki rozliczenia w formie papierowej zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych w dniach 20-22 luty 2018 (środa - piątek).

Zgodnie z nowym Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych przyjętym dnia 17 września 2018 r. Uchwałą Nr 25/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, mieszkańcy mieli możliwość podjęcia decyzji o sposobie rozliczania ciepła na poszczególnych węzłach.

Warunkiem przejścia na nową metodę rozliczenia było uzyskanie 50% +1 złożonych oświadczeń na danym węźle.

Rozliczenie okresu grzewczego za rok 2019 będzie się odbywało wg metody powierzchniowej w trzech budynkach:

- Osiedle Centrum 14
- Sikorskiego 16
- Broniewskiego 10

Przypominamy, iż rozliczenie ciepła za rok 2018 w wyżej wymienionych budynkach odbędzie się wg dotychczasowych zasad na podstawie odczytów podzielników.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.