Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce oferuje do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach:

 • ul. Sikorskiego 25      - o pow.   49,44 m
 • ul. Broniewskiego 28  - o pow.   45,20 m2

  Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu użytkowego, mogą składać oferty cenowe w terminie do dnia 24.03.2020r.

  Oferty powinny zawierać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz proponowaną cenę 1 m2 powierzchni najmu w/w lokalu użytkowego.


 Informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Osiedle Centrum 17 lub tel. 85 711 – 24 – 91.

 

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że ulegają zmianie stawki następujących opłat:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 lutego 2020 roku:

 1. Podatek od nieruchomości - 0,19 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,15 zł/m2)
 2. Azart - 8,00 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka 6,15 zł/lokal.)

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 maja 2020 roku:

 1. Opłata eksploatacyjna - 1,62 zł/m2 (dotychczasowa stawka - 1,39 zł/m2)
 2. Opłata za energię elektryczną - 0,13 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,11 zł/m2)
 3. Sprzątanie klatki schodowej - 11,20 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka – 9,70 zł/lokal miesięcznie).

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę:

-  za wysyłkę korespondencji na wskazany przez mieszkańca adres inny niż adres lokalu w zasobach Spółdzielni - w wysokości ceny znaczka pocztowego (za każdy wysłany list). Opłata zostanie dodana oddzielną pozycją do konta czynszowego.

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę obowiązującą od dnia 01.05.2020 do lutego 2021 r:

- zaliczka na poczet pokrycia kosztów wymiany podzielników kosztów ogrzewania w wysokości 5,40 zł miesięcznie za każdy podzielnik.

Wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni  wnoszą opłatę w wysokości 14 zł za wywóz śmieci sortowanych. Niestety część  mieszkańców nadal nie stosuje obowiązujących zasad segregacji.

Zgodnie z art. 6k ust 3  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ..  ( Dz.U.   2019  poz.  1579):
„ Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust.1 albo wart.6j ust.3b.” 

Z w/w przepisu wynika, iż na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów Gmina może podnieść wysokość opłat. Niestety w przypadku spółdzielni jest to odpowiedzialność zbiorowa. Jeśli kontrola stwierdzi nagminny brak segregacji podwyższone opłaty obejmą wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Sokółce wielokrotnie zgłaszali uwagi co do sposobu podziału odpadów. Pojemniki są oznaczone i  wystarczy odrobina dobrej woli i trochę chęci, by dokonać prawidłowego podziału. To naprawdę nie jest trudne!!

Poniżej prezentujemy jak wyglądają  nasze  pojemniki na szkło na Osiedlu Centrum. Znajdują się w  nich wszystkie rodzaje odpadów.

Kosz na szkło

Przypominamy o konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują  one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie muszą być tak często opróżniane.

Segregacja śmieci leży w naszym wspólnym interesie. Musimy dbać o ekologię, o nasze środowisko w którym żyjemy. Jednocześnie zadbamy o własną kieszeń  - opłata 28 zł w porównaniu do 14 zł jest zdecydowanie większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Ze szczegółowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych można zapoznać się klikając link: https://sokolka.pl/2019/11/04/jak-gdzie-wrzucac-smieci-i-kto-je-odbierze/#more-71211

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce informuje, że od dnia 14.11.2019 r. w KASIE Spółdzielni można dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej lub telefonu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 08-07-2019r. wzrastają opłaty za wywóz śmieci.

Od dnia 1-10-2019 r. opłata za śmieci zbierane selektywnie  obowiązująca w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce będzie wynosiła 14 zł miesięcznie za osobę  (dotychczasowa opłata - 7 zł).

Opłata za odbiór śmieci niesortowanych zgodnie z powyższą Uchwałą wynosi 28 zł.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do wszystkich naszych Mieszkańców o dołożenie staranności przy segregacji śmieci. Bardzo częste są przypadki wyrzucania śmieci do kontenerów bez dokonywania ich podziału wg rodzaju.

Na terenie Spółdzielni są ustawione kontenery na odpady bytowe oraz pojemniki na odpady segregowane tj. makulaturę, szkło, plastiki.

Do kontenerów nie należy wrzucać gruzu i innych odpadów poza odpadami bytowymi.

Przypominamy o konieczności zamawiania kontenerów na gruz w przypadku dokonywania większych remontów. Pojemnik taki można zamówić w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Sokółce przy ulicy Targowej.
Telefon:  85 711 26 14.

Nowe naliczenia czynszu uwzględniające podwyżkę opłat za śmieci zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych do końca miesiąca września.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.