Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 rok dokonano zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółdzielni Regulaminami określającymi zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej.

Sezon grzewczy w 2021 roku trwał  230 dni, w tym:

- od 1 stycznia do 10 maja 2021 (129 dni)

- oraz od 21 września do 31 grudnia 2021 (101dni).

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia temperatura w w/w okresie wyniosła 2,9ºC .