Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Główne konta bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • PKO BP S.A. o/Sokółka
    67 1020 1332 0000 1302 0026 7823 

(dla wpłat zagranicznych przed nr konta należy wpisać kod IBAN: BPKOPLPW)

  • Bank  Pocztowy
    70 1320 1104 2071 4422 2000 0001

Wpłaty wnoszone na te konta są wolne od opłat.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że wszystkie lokale mieszkalne mają przydzielone  indywidualne numery rachunków bankowych.

Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego wraz z drukami oryginalnych dowodów wpłat można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 7 lub 10.

W przypadku braku informacji o koncie indywidualnym opłaty można nadal wnosić na konto główne.

 

Kasa Spółdzielni jest czynna codziennie w godzinach: 700 – 1430

Termin wnoszenia opłat czynszowych - do 28 dnia bieżącego miesiąca.

Od opłat wnoszonych po terminie są pobierane ustawowe odsetki.