Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Plan remontów na 2024 rok z podziałem na nieruchomości.

Remonty zlecone

      1. Remont parkingów:

1. ul. Pocztowa 4 - 656,50 m2

2. ul. Os. Centrum 12 - 342,00 m2

3. ul. Ściegiennego 20 - 371,50 m2

4. ul. Os. Centrum 19 - 323,20

5. ul. Kolejowa 63, 65, 67 - 2174,00 m2

                Razem         3 867,20 m2

2. Remont pokrycia dachowego

ul. Sikorskiego 12 - 625,00 m

3. Wymiana obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe)

ul. 1 Maja 11

 

  1. Wymina drzwi wewnętrznych wiatrołapów:

1. ul. Kołłątaja 17 – 3 szt.,

2. ul. Kołłątaja 19 – 3 szt.,

          Razem              6 szt.

 

  1. Remont placów zabaw:

       1. ul. Piłsudskiego 9

       2. ul. Grodzieńska 28

       3. ul. Kołłątaja 17-19

       4. ul. Wyszyńskiego 3

      6. Wymiana stolarki okiennej (zwrot lokatorom)


      7. Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji: 40 budynków

       wodomierze zw - 1751 szt.

       wodomierze cw - 1583 szt.

       Razem               3334 szt.

      8. Wymianan obudowy śmietnikowej w punktach selektywnej zbiórki odpadów:

      ul. Ściegiennego 22 - na 4 pojemniki 1100

      ul. Sikorskiego 16-18 - na 6 pojemników 1100

      ul. Kolejowa 63-65 - na 6 pojemników 1100

     Plan robót konserwacyjnych zleconych do realizacji w 2024 roku:

      - przegląd roczny sprawności kanałów wentylacyjnych - 2486 mieszkań

      - przegląd kuchenek i aparatów gazowych - 1747 + 230 mieszkań