Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2018 z dnia  27-06-2018 roku
z dniem  1 października 2018 roku ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacyjnej, energii elektrycznej i ubezpieczenia w zasobach mieszkaniowych położonych  na terenie miasta Sokółka.

1. Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów        - 0,48 zł/m2  

- utrzymanie terenów           - 0,32 zł/m2

- administrowanie                - 0,24 zł/m2

            Razem:                    1,04 zł/m2

zastępuje składnik opłata eksploatacyjna.

Zostaje ona podwyższona z dotychczasowej kwoty (będącej sumą w/w stawek)  1,04 zł/m2 do 1,39 zł/m2. Różnica wynosi - 0,35 zł/m2.

  1. Stawka za energię elektryczną zostaje obniżona z kwoty 0,12 zł/m2 do kwoty             0,11 zł/m2.   Różnica  - 0,01 zł/m2.
  2. Opłata za ubezpieczenie zostaje podwyższona z kwoty 0,01 zł/m2 do kwoty                0,02 zł/m2.    Różnica +0,01 zł/m2.

W zasobach mieszkaniowych w Sidrze :

Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów – 0,45 zł/m2  

- administrowanie        -  0,20 zł/m2

zastępuje jedna opłata eksploatacyjna, która ulega podwyższeniu  z dotychczasowej kwoty 0,65 zł/m2  do 1,65 zł/m2 o 1,00 zł/m2 .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni, w dniu 11 maja 2018 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na 3150 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 148 członków  Spółdzielni, co stanowi  4,7%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

Nr 1.

W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 2.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 3.

W sprawie: przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 30.06.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej  dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji  nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka   ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka. 

Taryfa numer BI.RET.079.556.2018.TR  została ogłoszona 15 maja 2018 r i wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018r.

W związku z powyższym:

Z dniem  01 czerwca 2018 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:   
  - dotychczasowa cena brutto - 2,55 zł/m3  (netto – 2,36 zł/m3+ 8% VAT)

  - nowa cena brutto            - 2,60 zł/m3 (netto - 2,41 zł/m3 + 8%VAT)

                             

Z dniem  01 czerwca 2018 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków : 
  - dotychczasowa cena brutto    - 5,29 zł/m3  (netto – 4,90 zł/m3+ 8% VAT)

  - nowa cena brutto               -  5,41 zł/m3 (netto – 5,01 zł/m3 + 8%VAT)

Dotychczasowa cena wynosiła  7,84 zł/m3.

Cena 1,0 m3 wody i kanalizacji (razem) od 1 czerwca  2018 roku  wynosi : 8,01 zł/m3.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOKÓŁCE

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce, Os. Centrum 17, 16 – 100 Sokółka, zwana dalej Administratorem.
  2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym istnieje możliwość nawiązania kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
    -  listownie na adres: Os. Centrum 17, 16 – 100 Sokółka,
    -  przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    -  telefonicznie: 85 711 24 91.

Z dniem 1 maja 2018r. została wprowadzona możliwość ustawienia indywidualnego hasła użytkownika Internetowej Kartoteki Mieszkańca.

Posługując się dotychczasowym hasłem należy się zalogować do IKM.  Po lewej stronie ekranu pod danymi mieszkańca pojawił się nowy link - zmiana hasła. Tam możemy zmienić hasło na własne, indywidualne. Nie ma obowiązku zmiany - jest to tylko nowa funkcja.


W przypadku braku starego hasła lub problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt z Działem Księgowości
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 85 711 24 91  wew: 37 lub 40.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.