Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że z powodu obowiązywania stanu epidemii Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie mogło odbyć się w terminie ustawowym, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zgodnie z  art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.), jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia Spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni zostaną poinformowani zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce.

 

Rozliczenia kosztów ciepła za 2019 rok dokonano zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce”. Oddzielnie rozliczono koszty centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody.

Koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone przez firmę „Visterma", wg wskazań elektronicznych podzielników.

W sezonie grzewczym 2019 roku centralne ogrzewanie było uruchomione przez 210 dni, w tym:

- od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 (119 dni)

- oraz od 01 października do 31 grudnia 2019 (91dni).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce oferuje do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach:

 • ul. Sikorskiego 25      - o pow.   49,44 m
 • ul. Broniewskiego 28  - o pow.   45,20 m2

  Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu użytkowego, mogą składać oferty cenowe w terminie do dnia 24.03.2020r.

  Oferty powinny zawierać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz proponowaną cenę 1 m2 powierzchni najmu w/w lokalu użytkowego.


 Informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - Osiedle Centrum 17 lub tel. 85 711 – 24 – 91.

 

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że ulegają zmianie stawki następujących opłat:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 lutego 2020 roku:

 1. Podatek od nieruchomości - 0,19 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,15 zł/m2)
 2. Azart - 8,00 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka 6,15 zł/lokal.)

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 maja 2020 roku:

 1. Opłata eksploatacyjna - 1,62 zł/m2 (dotychczasowa stawka - 1,39 zł/m2)
 2. Opłata za energię elektryczną - 0,13 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,11 zł/m2)
 3. Sprzątanie klatki schodowej - 11,20 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka – 9,70 zł/lokal miesięcznie).

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę:

-  za wysyłkę korespondencji na wskazany przez mieszkańca adres inny niż adres lokalu w zasobach Spółdzielni - w wysokości ceny znaczka pocztowego (za każdy wysłany list). Opłata zostanie dodana oddzielną pozycją do konta czynszowego.

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę obowiązującą od dnia 01.05.2020 do lutego 2021 r:

- zaliczka na poczet pokrycia kosztów wymiany podzielników kosztów ogrzewania w wysokości 5,40 zł miesięcznie za każdy podzielnik.

Wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni  wnoszą opłatę w wysokości 14 zł za wywóz śmieci sortowanych. Niestety część  mieszkańców nadal nie stosuje obowiązujących zasad segregacji.

Zgodnie z art. 6k ust 3  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ..  ( Dz.U.   2019  poz.  1579):
„ Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,  w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust.1 albo wart.6j ust.3b.” 

Z w/w przepisu wynika, iż na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów Gmina może podnieść wysokość opłat. Niestety w przypadku spółdzielni jest to odpowiedzialność zbiorowa. Jeśli kontrola stwierdzi nagminny brak segregacji podwyższone opłaty obejmą wszystkich mieszkańców danej nieruchomości. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Sokółce wielokrotnie zgłaszali uwagi co do sposobu podziału odpadów. Pojemniki są oznaczone i  wystarczy odrobina dobrej woli i trochę chęci, by dokonać prawidłowego podziału. To naprawdę nie jest trudne!!

Poniżej prezentujemy jak wyglądają  nasze  pojemniki na szkło na Osiedlu Centrum. Znajdują się w  nich wszystkie rodzaje odpadów.

Kosz na szkło

Przypominamy o konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują  one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie muszą być tak często opróżniane.

Segregacja śmieci leży w naszym wspólnym interesie. Musimy dbać o ekologię, o nasze środowisko w którym żyjemy. Jednocześnie zadbamy o własną kieszeń  - opłata 28 zł w porównaniu do 14 zł jest zdecydowanie większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Ze szczegółowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych można zapoznać się klikając link: https://sokolka.pl/2019/11/04/jak-gdzie-wrzucac-smieci-i-kto-je-odbierze/#more-71211

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.