Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że na podstawie zatwierdzonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokółka ulegają zmianie stawki opłat za wodę i ścieki dla budynków Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na terenie miasta Sokółka.

Taryfa numer BI.RTZ.70.183.2021
ogłoszona 24 czerwca 2021 r. wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2021 r.

W związku z powyższym:

Z dniem 02 lipca 2021 r. ulegają zmianie opłaty za zimną wodę:
  - dotychczasowa cena brutto     - 2,72 zł/m3
  - nowa cena brutto                  -  3,27 zł/m3

Z dniem  02 lipca 2021 r. ulegają zmianie opłaty za odprowadzenie ścieków:

  - dotychczasowa cena brutto     - 5,66 zł/m3

  - nowa cena brutto                   - 6,16 zł/m3

Razem cena 1,0 m3 wody i kanalizacji od 2 lipca 2021 roku wyniesie: 9,43 zł/m3 i będzie obowiązywała do 1 lipca 2022 r.

Dotychczasowa cena wynosiła  8,38 zł/m3.

W związku ze spadkiem liczby zachorowań na COVID-19 i łagodzeniem obostrzeń, od 21 czerwca 2021 Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce przywraca bezpośrednią obsługę z zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi . W kolejce do kasy mogą się znajdować maksymalnie 4 osoby.

Dziękujemy za dotychczasową cierpliwość.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sokółce informuje, że zgodnie z Regulaminem określającym zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych, mieszkańcy mają możliwość podjęcia decyzji o sposobie rozliczania kosztów ciepła na poszczególnych węzłach jeżeli zażąda tego przynajmniej 50%+1 osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Zgodnie z pkt. II ust. 13 chęć zmiany sposobu rozliczania należy złożyć najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

W roku 2022 rozliczenie wg metody powierzchniowej odbędzie się w blokach przy Osiedle Centrum 16 i Osiedle Centrum 20

Od 2021 roku rozliczane wg metody powierzchniowej będą następujące bloki/węzły: Osiedle Centrum 1, Osiedle Centrum 2, Osiedle Centrum 4, Osiedle Centrum 13 I węzeł, Osiedle Centrum 13A, Osiedle Centrum 15, Piłsudskiego 11, Piłsudskiego 13, Pocztowa 2, Pocztowa 4, Pocztowa 5, Grodzieńska 22, Grodzieńska 28, Sikorskiego 14, Sikorskiego 18, Kołłątaja 17, Kołłątaja 19

Bloki przy: Osiedle Centrum 14, Sikorskiego 16 i Broniewskiego 10 są rozliczane wg metody powierzchniowej od 2019 roku, a blok przy Grodzieńskiej 24 będzie tak rozliczony w 2020 r.

Oświadczenie o woli zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dostępne jest pod linkiem: Oświadczenie o zmianie metody rozliczania centralnego ogrzewania oraz w biurze Spółdzielni.

Wszyscy mieszkańcy Spółdzielni są zobowiązani do sortowania odpadów, dlatego wnoszą opłatę 32 zł za osobę a nie 64 zł za osobę.

Przedsiębiorstwo odbierające odpady z naszych nieruchomości zwróciło uwagę na bardzo często powtarzający się problem pojawiania się odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych na frakcję szklaną.

Z treści Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wynika, iż na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów Gmina może podnieść wysokość opłat. Niestety w przypadku Spółdzielni jest to odpowiedzialność zbiorowa. Jeśli kontrola stwierdzi nagminny brak segregacji podwyższone opłaty obejmą wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.

Pojemniki są oznaczone i  wystarczy odrobina dobrej woli i trochę chęci, by dokonać prawidłowego podziału. To naprawdę nie jest trudne!!! W razie jakichkolwiek trudności lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Poniżej prezentujemy, jak wygląda segregacja frakcji szklanej po opróżnieniu pojemników na szkło przy naszych nieruchomościach. Znajdują się w nich wszystkie rodzaje odpadów.

    

   

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z kończącym się  okresem użytkowania podzielników kosztów centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach, zgodnie z Dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej (EED) zostanie dokonana wymiana podzielników na nowe - o tych samych parametrach technicznych.

Wymiana zostanie wykonana przez wyłonioną w przetargu firmę Visterma sp. z o.o. 15-535 Białystok ul. Praw Kobiet 4
w terminie od 25 stycznia do 26 lutego 2020 r.

Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą podzielników Wykonawca  z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem poinformuje użytkowników lokali danego budynku o terminie przeprowadzenia prac poprzez wywieszenie ogłoszeń w klatkach schodowych.Prace będą prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00.

Uwaga !

W budynkach, które od 1 stycznia 2021 będą rozliczane wg metody powierzchniowej  podzielniki nie będą wymieniane. Stare podzielniki można zdemontować samodzielnie ale nie wcześniej niż do czasu otrzymania rozliczenia ciepła za 2020 rok.

Prosimy ich nie wyrzucać do czasu zakończenia okresu reklamacji rozliczenia czyli w okresie 14 dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia ciepła.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.