Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

INFORMACJA NR OKA.4210.22.2017.291.XIV.CW  PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej.


W dniu 14 grudnia 2017 r., na wniosek Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA.4210.22.2017.291.XIV.CW taryfę dla ciepła ustaloną przez ww. przedsiębiorstwo. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zgodnie z w/w taryfą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku ceny ciepła od  producenta rosną o:
-   6,84% MW
-   3,87%  GJ .

Podwyżka ta przełoży się na koszt ogrzewania naszych mieszkań.
Nie mamy jeszcze informacji o tym, jakie regulacje  cenowe za swoje usługi zastosuje dostawca ciepła - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia zadłużenie mieszkańców Spółdzielni na dzień 30-10-2017  r  wg poszczególnych budynków.

Przypominamy, iż termin płatności to 28 dzień każdego miesiąca. Od wpłat wniesionych po tym terminie są naliczane odsetki w wysokości 7% .

Dziękujemy wszystkim, którzy wnoszą opłaty terminowo. 

Sokółka 16-11-2017

Zadłużenie mieszkańców wg budynków na dzień 30-10-2017r

Zadłużenie mieszkańców wg budynków na dzień 30-04-2017r.

K O M U N I K A T

Uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce  Nr 37/2017  z dnia  30-08-2017r.,  została zatwierdzona nowa Instrukcja Kasowa.

Zgodnie z pkt.V.A.6. aktualnie obowiązującej Instrukcji:

 Ilość wpłat gotówkowych przyjętych do kasy od jednej osoby i wydawanych tej osobie dowodów „Kp” nie może przekraczać 2 (dwóch) dziennie.”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje,
od dnia 08-09-2017r wysokość odsetek za opóźnienie w płatnościach czynszowych wynosi 7% 
(dotychczasowa wysokość odsetek ustawowych - 5 %).

Zmiana wysokości odsetek wynika z wprowadzonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej poprawek dostosowujących treść Statutu do obowiązujących przepisów.
Statut po zmianach  został zarejestrowany w XII Wydziale  Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku dnia 31-08-2017r. ( NR KRS  172607). Informacja wpłynęła do Spółdzielni w dniu 5 września 2017.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.09.2017 roku przystąpi do uzupełniania wody w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej a Sokółce prosi o zakończenie do dnia 09.09.2017r. wszystkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania i ustawienie pokręteł zaworów grzejnikowych na nastawę „4” lub „5” we wszystkich grzejnikach w mieszkaniu w celu ustabilizowania ciśnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.