Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje,
od dnia 08-09-2017r wysokość odsetek za opóźnienie w płatnościach czynszowych wynosi 7% 
(dotychczasowa wysokość odsetek ustawowych - 5 %).

Zmiana wysokości odsetek wynika z wprowadzonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej poprawek dostosowujących treść Statutu do obowiązujących przepisów.
Statut po zmianach  został zarejestrowany w XII Wydziale  Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku dnia 31-08-2017r. ( NR KRS  172607). Informacja wpłynęła do Spółdzielni w dniu 5 września 2017.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.09.2017 roku przystąpi do uzupełniania wody w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków.

W związku z powyższym, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej a Sokółce prosi o zakończenie do dnia 09.09.2017r. wszystkich prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania i ustawienie pokręteł zaworów grzejnikowych na nastawę „4” lub „5” we wszystkich grzejnikach w mieszkaniu w celu ustabilizowania ciśnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni, w dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na 2476 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 64 członków  Spółdzielni, co stanowi  2,6%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LV/321/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19-06-2017r. wzrastają opłaty za wywóz śmieci.

Od dnia 1-07-2017r. opłata za śmieci zbierane selektywnie  obowiązująca w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce będzie wynosiła  7 zł miesięcznie za osobę  (dotychczasowa opłata - 5 zł).

Opłata za odbiór śmieci niesortowanych zgodnie z powyższą Uchwałą wynosi 12 zł.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do wszystkich naszych Mieszkańców o dołożenie staranności przy segregacji śmieci. Bardzo częste są przypadki wyrzucania śmieci do kontenerów bez dokonywania ich podziału wg rodzaju.

Na terenie Spółdzielni są ustawione kontenery na odpady bytowe oraz pojemniki na odpady segregowane tj. makulaturę, szkło, plastiki.

Do kontenerów nie należy wrzucać gruzu i innych odpadów poza odpadami bytowymi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które zajmuje się obiorem śmieci na terenie naszego miasta ma duże zastrzeżenia co  do jakości selekcji w naszych zasobach.  Może to skutkować nałożeniem kar lub zwiększeniem opłaty do 12 zł/osobę.

Przypominamy o konieczności zamawiania kontenerów na gruz w przypadku dokonywania większych remontów. Pojemnik taki można zamówić w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Sokółce przy ulicy Targowej.
Telefon:  85 711 26 14.

Nowe naliczenia czynszu uwzględniające podwyżkę opłat za śmieci zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wraz z rozliczeniem wody za II kwartał 2017r.  w terminie do 20 lipca 2017r..

I N F O R M A C J A

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmienia się wysokość zaliczek na podgrzanie zimnej wody  (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/2017  z dnia 27-03-2017r.).

Nowa  wysokość czynszu uwzględniająca zmiany, obowiązuje od 1 kwietnia 2017 roku . Dokumenty czynszowe  zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wraz z rozliczeniem wody za I kwartał 2017r.

U Z A S A D N I E N I E

Podstawa prawna:

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za podgrzanie zimnej wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce (zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47/2016 z dnia 29-12-2016r.).

Zaliczki  obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r.  zostały wyliczone na podstawie wynikowych kosztów podgrzania wody za rok 2016.

Pozostałe opłaty zaliczkowe - na centralne ogrzewanie i opłata stała za podgrzanie wody pozostają bez zmian.             

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.