Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29-12-2016 roku zostały podjęte dwie Uchwały zatwierdzające nowe zasady rozliczania kosztów ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dotychczasowy "Regulamin określający zasady rozliczania ciepła.." został podzielony na dwa regulaminy.

Zarząd Spółdzielni informuje, iż  zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08-11-2016
"w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu" (M.P. z dnia 19-11-2016r. poz. 1152) wydanym na podstawie art.7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie..

wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego
od 1 stycznia 2017 roku wynosi 3,30 zł za m
2 powierzchni użytkowej lokalu.

Remonty zlecone.

 1. Docieplenie ścian osłonowych podłużnych + remont wiatrołapów
     + wymiana stolarki okiennej w piwnicach + remont balkonów
     + malowanie elewacji ścian szczytowych:


     [5] - ul. Os. Centrum 20       - 1 849,00 m2 + malowanie - 623,00 m2     
     [4] - ul. Os. Centrum 21       - 1 316,00 m2 + malowanie - 229,00 m2    
     [4] - ul. Sikorskiego 25        -    688,00 m2 + malowanie  - 234,00 m2         
     [2] - ul. Piłsudskiego 9A       - 2 247,00 m2 + malowanie - 604,00 m2        
    [19] - ul. Kolejowa 63           - 1 224,00 m2 + malowanie  - 307,00 m2       

   1 a/. Wykonanie Certyfikatów Energetycznych Budynku: szt. 5