Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

https://sokolka.pl/info/odpady-komunalne - informacje Urzędu Miasta w Sokółce na temat gospodarowania odpadami,

https://naszesmieci.mos.gov.pl/ - strona Ministerstwa Ochrony Środowiska w całości poświęcona tematowi segregacji odpadów,

http://mpo.sokolka.com/ - MPO Sp. z o.o. Sokółka,

https://www.mpo.bialystok.pl/ - MPO Sp. z o.o. Białystok,