Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje lokatorów,
że  do dnia 08.09.2018 roku należy zakończyć wszelkie prace związane z remontem centralnego ogrzewania w mieszkaniach.

Od dnia 10.09.2018 roku  MPEC będzie uzupełniał wodę w sieci oraz instalacji wewnętrznej w budynkach Spółdzielni.

Zarząd prosi lokatorów o ustawienie pokręteł zaworów grzejnikowych na „4” lub „5” w celu ustabilizowania ciśnienia wody centralnego ogrzewania.

Niezastosowanie się do w/w zaleceń spowoduje, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie ponosiła odpowiedzialności za wynikłe szkody.