Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce 

zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się w dniu  28 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 1700.

 Zebranie odbędzie się w hali sportowej  Zespołu Szkół przy  ul. Mickiewicza 11 (Ogólniak) w Sokółce z porządkiem obrad jn.:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskiem Zarządu dot. podziału wyniku finansowego za 2023r.
 9. Przedstawienie informacji Zarządu odnośnie wniosków z lustracji ustawowej Spółdzielni przeprowadzonej w 2021r.
 10. Przedstawienie informacji o realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2023r.
 11. Dyskusja.
 12. Informacja Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.,
  2. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r.,
  3. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. oraz sposobu podziału wyniku finansowego za 2023r.,
  4. przyjęcia informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2023r.
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
 14. Informacja Zarządu o złożonych wnioskach przed Walnym Zgromadzeniem w 2024r.
 15. Dyskusja
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia wniosków zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia w 2024r.
 17. Zamknięcie obrad.                                

                                                                  

INFORMACJE  DODATKOWE

 1. Wszystkie sprawozdania, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Os. Centrum 17, na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, tj. od dnia 07.06.2024 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. Wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni – Osiedle Centrum 17, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, tj. od dnia 14.06.2024 r. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami.
 3. Zgodnie z § 83 ust. 7 statutu Spółdzielni, Członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28.06.2024r. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.