Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że ulegają zmianie stawki następujących opłat:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 lutego 2020 roku:

  1. Podatek od nieruchomości - 0,19 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,15 zł/m2)
  2. Azart - 8,00 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka 6,15 zł/lokal.)

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/2019 z dnia 30-12-2019 roku od dnia 01 maja 2020 roku:

  1. Opłata eksploatacyjna - 1,62 zł/m2 (dotychczasowa stawka - 1,39 zł/m2)
  2. Opłata za energię elektryczną - 0,13 zł/m2 (dotychczasowa stawka 0,11 zł/m2)
  3. Sprzątanie klatki schodowej - 11,20 zł/lokal miesięcznie (dotychczasowa stawka – 9,70 zł/lokal miesięcznie).

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę:

-  za wysyłkę korespondencji na wskazany przez mieszkańca adres inny niż adres lokalu w zasobach Spółdzielni - w wysokości ceny znaczka pocztowego (za każdy wysłany list). Opłata zostanie dodana oddzielną pozycją do konta czynszowego.

 Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2019 z dnia 30-12-2019 roku wprowadza się nową opłatę obowiązującą od dnia 01.05.2020 do lutego 2021 r:

- zaliczka na poczet pokrycia kosztów wymiany podzielników kosztów ogrzewania w wysokości 5,40 zł miesięcznie za każdy podzielnik.


U Z A S A D N I E N I E

Wzrost stawek podatku od nieruchomości na terenie Sokółki (Uchwała Rady Miasta Sokółka Nr XVI/118/2019 z dnia 25-11-2019 r.): grunty - 40,0%, mieszkania - 15,94 %.

Firma TVK & Chamerlińscy złożyła wniosek o zmianę opłat za Azart od 1 stycznia 2020 z kwoty 6,15 zł za lokal miesięcznie do 8,50 zł za lokal. W wyniku negocjacji uzyskaliśmy obniżkę do 8 zł za lokal miesięcznie od 1 lutego 2020r.

Na podstawie art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. Nr 119, poz.1116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), § 73-76 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce wprowadza zmiany opłat z tytułu eksploatacji, opłat za energię elektryczną i sprzątanie klatek schodowych. Wprowadzone zmiany mają na celu zrównoważenie kosztów i przychodów.

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi zamknął się za 3 kwartały 2019 roku nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 197,4 tys. zł. Oznacza to, iż opłaty pobierane od mieszkańców nadal nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na wynajmie lokali użytkowych i świadczeniu drobnych usług. Wynik na tej działalności za 3 kwartały 2019 r. wyniósł 679,5 tys. zł a podatek dochodowy 177,0 tys. zł. Wynik netto do podziału wyniósł 305,1 tys. zł. Nadchodzący rok 2020 niesie kolejne podwyżki kosztów.

  1. Przewidywana inflacja na 2020 rok - wyniesie minimum 3,4 %. -wg założeń do projektu ustawy budżetowej.
  2. Wzrost cen energii elektrycznej przewidywany jest na poziomie 20%.
  3. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. o 15,5 % z 2 250,00 zł do 2 600,00 zł.
  4. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2019 rok przewidywany jest na poziomie 6%.
  5. Wzrost cen usług zewnętrznych: sprzątanie terenu, sprzątanie klatek schodowych, przeglądy – minimum na poziomie inflacji – około 3%.

Wszystkie w/w czynniki wpływają na znaczny wzrost kosztów. Energia elektryczna, wynagrodzenia oraz koszty usług są znaczącymi pozycjami naszych kosztów. Już w IV kwartale 2019 r. otrzymaliśmy wnioski o podwyżkę opłat od wszystkich usługodawców. Presja wzrostu wynagrodzeń, a tym samym wzrostu kosztów usług powoduje konieczność zmiany wysokości opłat stosowanych przez Spółdzielnię.

Podczas obowiązkowej lustracji Spółdzielni przypadającej co 3 lata, kontrolujący zwracali Zarządowi uwagę na konieczność stopniowego podnoszenia opłat eksploatacyjnych. Opłata eksploatacyjna służy pokryciu kosztów konserwacji nieruchomości, utrzymania w czystości terenów, utrzymania mienia spółdzielni i administrowania.

Kalkulacja opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od 1 maja 2020 r. oparta jest na kosztach planowanych na 2020 rok w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 2019 roku.

Dokładna kalkulacja opłaty eksploatacyjnej do wglądu w biurze Spółdzielni.

Opłata za dodatkową  korespondencję – dotyczy  osób dla których informacje są wysyłane zgodnie z życzeniem mieszkańca na inny adres, niż adres lokalu w zasobach Spółdzielni.

Ceny znaczków pocztowych rosną – w chwili obecnej jest to już 3,30 zł za zwykły list.

      W związku z koniecznością wymiany (po 10-letnim okresie gwarancyjnym) elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania wprowadza się dodatkową opłatę zaliczkową na zakup nowych urządzeń. Wymiana podzielników nastąpi na dzień 31.12.2020 r. Planowany koszt zakupu wyniesie około 54 zł brutto za 1 podzielnik. 

W tym celu od 1 maja 2020 wprowadza się opłatę zaliczkową 5,40 zł za podzielnik miesięcznie.

54 zł za podzielnik/10 miesięcy = 5,40 zł

Ewentualne różnice w cenie zakupu zostaną uwzględnione przy rozliczeniu ciepła za rok 2020.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd SM jest zobowiązany do zachowania 3-miesięcznego okresu powiadomienia mieszkańców o zmianie opłat. W związku z tym, nowe stawki będą obowiązywały od 1 maja 2020 roku.  

Naliczenia opłat za miesiąc maj 2020 zostaną doręczone z rozliczeniem wody za I kwartał 2020 r.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.