Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2018 z dnia  27-06-2018 roku
z dniem  1 października 2018 roku ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacyjnej, energii elektrycznej i ubezpieczenia w zasobach mieszkaniowych położonych  na terenie miasta Sokółka.

1. Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów        - 0,48 zł/m2  

- utrzymanie terenów           - 0,32 zł/m2

- administrowanie                - 0,24 zł/m2

            Razem:                    1,04 zł/m2

zastępuje składnik opłata eksploatacyjna.

Zostaje ona podwyższona z dotychczasowej kwoty (będącej sumą w/w stawek)  1,04 zł/m2 do 1,39 zł/m2. Różnica wynosi - 0,35 zł/m2.

  1. Stawka za energię elektryczną zostaje obniżona z kwoty 0,12 zł/m2 do kwoty             0,11 zł/m2.   Różnica  - 0,01 zł/m2.
  2. Opłata za ubezpieczenie zostaje podwyższona z kwoty 0,01 zł/m2 do kwoty                0,02 zł/m2.    Różnica +0,01 zł/m2.

W zasobach mieszkaniowych w Sidrze :

Dotychczasowe stawki:

- konserwacja zasobów – 0,45 zł/m2  

- administrowanie        -  0,20 zł/m2

zastępuje jedna opłata eksploatacyjna, która ulega podwyższeniu  z dotychczasowej kwoty 0,65 zł/m2  do 1,65 zł/m2 o 1,00 zł/m2 .

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych przychody z tytułu opłat  eksploatacyjnych powinny w całości pokrywać ponoszone koszty. W przypadku naszej Spółdzielni Zarząd od lat stał na stanowisku, iż dopóki dochody uzyskiwane z pozostałej działalności pozwalają na pokrycie strat na działalności statutowej nie należy podnosić opłat.

W chwili obecnej dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej nie wystarczają na pokrycie straty na gospodarowaniu częściami wspólnymi nieruchomości i konieczne jest podniesienie opłat.

Ad 1.

Ostatnia regulacja wysokości opłat eksploatacyjnych miała miejsce w 2010 roku.  W zaleceniach z przeprowadzonej w tym roku lustracji ustawowej znalazł się zapis o konieczności uregulowania wysokości opłat.  

Opłata eksploatacyjna służy pokryciu kosztów konserwacji nieruchomości, utrzymania w czystości terenów, utrzymania mienia spółdzielni i administrowania.

Opłaty eksploatacyjne w zasobach rosną z kwoty 1,04 zł/m2 (suma dotychczasowych opłat) do 1,39 zł/m2 o kwotę 0,35 zł/m2.

Bieżący rok niesie kolejne podwyżki kosztów usług. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2 000,- zł w roku 2017 do 2 100,- zł w roku 2018 spowodował wzrost cen zarówno materiałów jak i usług. W ostatnich dwóch latach wg GUS wynagrodzenia wzrosły o 6-7 %, przy coraz bardziej odczuwalnym braku osób chętnych do pracy. Presja wzrostu wynagrodzeń wpływa na wzrost kosztów usług.

Inflacja na rok 2018 znacznie przyspieszyła. Według szacunków GUS w kwietniu 2018 roku wzrosły o 1,6% koszty energii elektrycznej, o 1,3 % ceny paliwa. Indeks cen dóbr konsumpcyjnych był wyższy o 1,6% w stosunku do roku 2017.

Oficjalny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku wynosi 2,5%, co z pewnością odbije się na kolejnym wzroście kosztów.

Planowane koszty na 2018 rok pokrywane z opłaty eksploatacyjnej wynoszą w sumie 2 382,6 tys. zł.

Planowane przychody, przy założeniu przeznaczenia wyniku finansowego z pozostałej działalności w całości na pokrycie niedoborów wyniosą w sumie 2 056,1 tys. zł.

Strata wyniesie około 326,5 tys. zł i związku z tym konieczna jest podwyżka opłat o 0,35 zł/m2.

Ad 2.

Koszty energii elektrycznej utrzymujemy na niskim poziomie dzięki zmianie dostawcy z PGE na „Corrente”. Przy założeniu kosztów energii na rok 2018 w wysokości 160 tys. zł  obniżamy dotychczasową stawkę o 0,01 zł/m2 z 0,12 zł/m2 do 0,11 zł/m2

Ad 3.

Stawka na ubezpieczenie zasobów i mienia w wysokości 0,01 zł/m2 nie wystarcza na pokrycie kosztów. Ubezpieczenie budynków i mienia w 2018 roku wyniesie 36 tys. zł.     W związku z powyższym od dnia 1 października 2018 roku dotychczasowa stawka rośnie  o 0,01 zł/m2 do 0,02 zł/ m2.

Zmiana w zakresie energii elektrycznej i ubezpieczeń ma na celu tylko uporządkowanie przyporządkowania wysokości przychodów do ponoszonych kosztów.

Pozostałe składniki opłat zależne od Spółdzielni pozostawiamy na dotychczasowym poziomie.

Kalkulacja opłat do wglądu w Biurze Spółdzielni – pokój nr 10.

Wydruk wysokości opłat obowiązujących od 1 października 2018 roku zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych we wrześniu 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina iż zgodnie z Uchwałą  Rady Nadzorczej  Nr 5/2018 z dnia 28-02-2018 roku z dniem 1 lipca 2018 roku wzrasta opłata za sprzątanie klatek schodowych. 

Sokółka, dnia 29-06-2018r.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.