Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  Statutem Spółdzielni, w dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na 2476 uprawnionych do udziału w zebraniu przybyło 64 członków  Spółdzielni, co stanowi  2,6%.

Przedmiotem obrad było przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz zatwierdzenie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce podjęło następujące uchwały:

Nr 1.

W sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 2.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nr 3.

W sprawie: przyjęcia protokółu z Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 29.06.2016r.

Nr 4.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016r.

Nr 5.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016r.

Nr 6.

W sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Nr 7.

W sprawie: podziału wyniku finansowego za 2016 rok.

Nr 8.

W sprawie rozpatrzenia wniosków lustracji ustawowej Spółdzielni dokonanej w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r.

Nr 9.

W sprawie: przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2016r.

Nr 10, 11 i 12 

W sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

Nr  13

W sprawie: zmian w statucie Spółdzielni

Nr  14.

W sprawie: jednolitego tekstu statutu Spółdzielni.

Nr 15

W sprawie: zmian w  Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.