Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

Dnia 29 grudnia 2016 r Uchwałami Nr 47/2016 i Nr 48/2016  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdziła nowe Regulaminy dotyczące rozliczania kosztów ciepła i podgrzania zimnej wody.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu SM dotychczasowy „Regulamin rozliczania kosztów ciepła ….” został rozdzielony na dwa Regulaminy:

  • Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki cieplnej i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce,
  • Regulamin określający zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce.

 Regulaminy  obowiązują  od  1  stycznia 2017 roku i będą dotyczyły rozliczeń kosztów ciepła począwszy od roku 2017 !

Nowy regulamin – w zakładce: sprawozdania i regulaminy.

W celu przybliżenia i wyjaśnienia  nowych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przedstawiamy najważniejsze zagadnienia z tym związane:

 W związku ze zmianami w Prawie Energetycznym, które obowiązują od 1 października 2016 roku (Dz.U. z 2016 r, poz. 831)  zaszła konieczność dostosowania „Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie dla mieszkań i lokali użytkowych …” do nowych przepisów.

Rozliczanie kosztów podgrzania zimnej wody będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach – zgodnie z zapisami „Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za podgrzanie wody użytkowej dla mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce”

 Zmieni się sposób rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

 Zamontowane w mieszkaniach elektroniczne  podzielniki kosztów ciepła umożliwiają odczyt ilości ciepła emitowanego przez poszczególne grzejniki oraz   średnią roczną temperaturę w pomieszczeniach.

W związku z tym mamy możliwość zastosowania rozliczenia kosztów ciepła wg metody uwzględniającej oba odczyty.

Koszty ciepła wynikają z faktur od dostawcy – Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce, które obciąża SM na podstawie zawartej umowy i zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego.                                                  

Na koszty te składają się:

MW – moc zamówiona - ta opłata jest ponoszona co miesiąc przez cały rok kalendarzowy  w równej kwocie  i jest swego rodzaju „abonamentem” za zapewnienie gotowości dostawy odpowiedniej ilości ciepła.  Jej wysokość nie jest związana z wielkością pobranej przez mieszkańców ilością ciepła. Ten koszt będzie rozliczany wg powierzchni mieszkań.  Jest to koszt stały.

Ponieważ ciepło dostarczane w okresie grzewczym  do danego budynku (węzła) jest zużywane na ogrzanie pomieszczeń użytkowanych wspólnie – (klatki schodowe, korytarze)  10% tych kosztów będzie również rozliczane proporcjonalnie na wszystkie mieszkania wg powierzchni jako koszt stały.

Koszty zmienne (GJ) wynikające z poboru energii cieplnej w okresie grzewczym wyliczane są w oparciu o odczyty GJ z  liczników na poszczególnych węzłach.  GJ to jednostka określająca ilość ciepła. 

Koszty ciepła danego węzła będą rozliczane w następujący sposób:

  • koszty mocy zamówionej (MW) + 10% kosztów zmiennych (GJ) będą rozliczane wg powierzchni mieszkań  (m2)  
  • pozostałe koszty zmienne (GJ) będą rozliczane w  proporcji:

          -  40% - wg komfortu cieplnego (wg średniej  temperatury rocznej w pomieszczeniu  odczytanej z podzielników,
          -  60% - wg wskazań jednostek z podzielnika.

Nie ulega zmianie sposób stosowania współczynników redukcyjnych – czyli za położenie mieszkania w budynku i za wielkość grzejnika.

Średnia temperatura odczytana z podzielnika będzie służyła do wyliczenia jednostek tzw. komfortu cieplnego.

Suma rozliczeń obu jednostek  będzie stanowiła koszt  zużycia ciepła w mieszkaniu.

Zastosowanie takiego sposobu rozliczenia powoduje przede wszystkim uwzględnienie przenikania ciepła przez ściany, ciepło oddawane przez nieopomiarowane rury, gałązki.

UWAGA!

  • Nowe zasady rozliczania ciepła będą miały zastosowanie do kosztów ponoszonych w 2017 roku.
  • Rozliczenie kosztów ciepła za 2016 rok odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 

 

                                                                    

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW „COOKIES”

Na stronie smsokolka.pl mogą być wykorzystywane pliki cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.