Biuro Spółdzielni Os.Centrum 17   (85) 711 24 91
Dział techniczny tel: (85) 711-34-21

P O S I A D A M  mieszkanie o pow. użyt. 72 m2 IV piętro przy ul. Grodzieńskiej 28 w Sokółce. Zamienię na mniejsze 

LUB  KUPIĘ , 2-3 - pokojowe o pow. użytk. do 50  m2, najlepiej parter - I piętro w centrum Sokółki.

Kontakt. 518 904 071